یکی از چالشهای مهم در زمینۀ فعالیتهای هلال احمر، مسئولیتهای حقوقی ناشی از امداد و نجات در حوادث و بحرانها و نیز مدریت بحران و اهمیت  حمایتهای حقوقی از مداخله گران در فعالیتهای  امداد و نجات است. بررسی قلمرو و میزان مسئولیت افراد اعم از امدادگران داوطلب و غیر داوطلب و نیز مدیران از سویی و چگونگی حمایت حقوقی از آنان به منظور تسهیل و ارتقای کمک رسانی به حادثه دیدگان و رفع دغدغه مسئولیتهای حقوقی و کیفری احتمالی که مانع ابراز خلاقیت و ریسک‌ پذیری معقول می‌شود، از سوی دیگر، نیازمند تأمل و تحقیق در نظام حقوقی داخلی و مطالعات تطبیقی است.  فقدان ایشان نشود.

ضرورت برگزاری همایش :
تعدد مبانی نظری و نیز قلمرو گسترده مسئولیت های ناشی از بحران ها و حوادث غیر مترقبه و نیز تداخل احتمالی نهادهای مختلف دخیل در حل بحران موجب می‌شود در هنگام بروز حوادث ابهامات، اشکالات و تعارضات و تزاحمات  متعددی  برای نهادها و مدیران و نیز برای امدادرسانان به وجود می‌آید، به گونه‌ای که صدمه و خسارت ناشی از آن گاه امداد رسانی‌ها را با مسئولیت حقوقی و کیفری و یا شرعی و اخلاقی مواجه می سازد و النهایه مردم را از بهره کامل و همراه با ارامش از خدمات رسانی در این بحرانها محروم می نماید. لذا بررسی فقهی-حقوقی این مسئولیت‌ها و جایگاه نهاد‌های مختلف مرتبط بالاخص هلال احمر  می‌تواند علاوه بر ثمرات علمی گسترده، به انسجام قوانین و مقررات و زمینه‌سازی برای دستیابی به نظامی هماهنگ در خصوص مدیریت و مسئولیت در این قلمرو بیانجامد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1395-12-27
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1396-01-15
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1396-01-16
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1396-01-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1396-02-05
تاریخ شروع کنفرانس
1396-02-12
تاریخ پایان کنفرانس
1396-02-12

برگزار کنندگان

وزارت دادگستریدانشگاه تهران،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، تالار شیخ انصاری

حمایت کنندگان

وزارت دادگستری

وزارت دادگستری

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم

مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم

سازمان مدیریت بحران سرار کشور

سازمان مدیریت بحران سرار کشور

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

معاونت حقوقی قوه قضائیه

معاونت حقوقی قوه قضائیه

مرکز فقهی ائمه اطهار

مرکز فقهی ائمه اطهار

دانشگاه قم

دانشگاه قم

دانشگاه مفید

دانشگاه مفید

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری